Ottův slovník naučný/Vytěgra

Údaje o textu
Titulek: Vytěgra
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. s. 73. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Vytěgra

Vytěgra: 1) V. řeka rus. v gub. oloněcké, vytékající z jezera Matko a po toku 110 km dlouhém vlévající se na jihovýchodní straně do jezera Oněžského. V. jest součástí rozsáhlé vodní cesty známé pode jménem »Marijinskaja systěma«. (Srv. Marijinský průplav.) Navigace na V-gře (po celém skoro toku sesplavněné) trvá od 28. dub. do 15. list. st. kal. Pp.

2) V. rus. új. město oloněcké gub. nad řekou Vytěgrou (asi 14 km nad jejím ústím do jezera Oněžského). Má 4502 obyv. (1900), čtyři pravoslavné, jeden evangelický kostel, učitelský seminář, dívčí progymnasium; nemocnice; několik továren (cihelnu, pivovar, pilu a j.); městskou banku. Na místě V-ry bývala dříve osada zvaná Vjanginskaja pristaň (Vjanginský přístav), jež za Kateřiny II. r. 1773 povýšena za město. Důležitou stala se V. otevřením Marijinského systému, neboť tím nepatrný prve přistav říčný stal se vynikajícím přístavem veliké a důležité vodní cesty, spojující dvě moře. — Újezd vytěgerský má na 12.381 km2 61.200 obyv. (1905). Pp.