Ottův slovník naučný/Vyčegda

Údaje o textu
Titulek: Vyčegda
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 18. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Vyčegda

Vyčegda, rus. řeka vologodské gub.; teče velmi klikatým, 1175 km dlouhým tokem celkem od v. na z. Lodi nese od ústí Vymi, parníky od Uljanovského kláštera a vlévá se při Solvyčegodsku do Sev. Dviny (asi 60 km níže pod stokem Jugu se Suchonou). V. má více než 200 přítoků; z nich jsou splavny pro lodi Sysola a Vym. Plavba pro V-dě ani po jejích přítocích však nemá posud velikého významu. Srv. Dvina 2) Severní. Pp.