Ottův slovník naučný/Volchov

Údaje o textu
Titulek: Volchov
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. S. 935. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Volchov

Volchov řeka rus. v gub. novgorodské a petrohradské, vytéká z jezera Ilmeňského a vlévá se pod Novou Ladogou do jezera Ladogy. Má 222 km délky, při výtoku skoro 1300 m, u Novgorodu (asi 9 km pod výtokem z Ilmeni) už jen 225 m, u Nové Ladogy asi 600 m šířky; hloubka kolísá mezi 2—16 m. Z jara rozlévá se řeka místy až přes 2 km, zaplavujíc pobřežní luka. Na řece jsou četné prahy (slují Pčevské a Volchovské nebo Ladožské). Za suchého léta hloubka vody na prazích dosahuje někdy i jen 3—4 dm. Celkový spád řeky jest 14·m, z čehož skoro 10 m připadá na prahy. Přítoky V-a jsou nepatrné. Nedaleko od výtoku z jez. Ilmeňského odděluje se od hlavního toku rameno Volchovec Malyj, aby po toku 16 km dlouhém zase s hlavní řekou splynul. V. zamrzá okolo 20. list. a led odchází na počátku dubna (rus. kal.). Splavný jest po celém toku, pro parníky od výtoku z Ilmeni do přístavu Gostinopolského a od Dubovnik do ústí. Na V-ě leží mnoho starých historicky důležitých míst, z nichž nejslavnější Veliký Novgorod. V dřívějších dobách V. hrál velmi důležitou úlohu v obchodě Ruska se záp. Evropou (po něm Novgorodci udržovali obchodní spojení s Hanzou) a ještě dnes projíždí po V-ě četné loďstvo obchodní a vory. Vyváží se hlavně dříví, seno, ryby a j. Průplav Siverský a Višerský spojuje V. s řekou Mstou, Ladožské kanály s Něvou. Pp.