Ottův slovník naučný/Visellia lex

Údaje o textu
Titulek: Visellia lex
Autor: Otakar Jiráni
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. s. 755. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Visellia lex, římský zákon z r. 24 po Kr., jehož původcem byl konsul L. Visellius Varro. Ustanovoval, že mužstvo t. zv. cohortes vigilum, skládající se většinou z propuštěnců, mohlo po šestileté službě dosíci občanství římského a tím práva k přestoupení v legiové vojsko. Pozdější usnesení senátu snížilo dobu tuto na 3 léta. O.J-i.