Ottův slovník naučný/Varkoč

Údaje o textu
Titulek: Varkoč
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. S. 424. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Varkoč

Varkoč (angl. coat of arms, frc. cotte d'armes, ital. sarcotta, něm. Waffenrock), sukně mužská, sahající nejčastěji po kolena, kterou rytíři středověcí a podle nich i jiní oděnci převlékali přes odění; byla s rukávy a i bez nich, na prsou byly vyšity nebo vymalovány erby a znaky rodinné, po stranách i po prostřed byla rozříznutá, aby oděnec mohl s ní vsedat na kůň. Nejeden v. byl barvou dvojaký, každá kolmá polovice byla jiná, fr. t. zv. mi-parti. Srv. dr. Winter, Dějiny kroje v zemích českých, II. 246—248. FM.