Ottův slovník naučný/Vaccinium

Údaje o textu
Titulek: Vaccinium
Autor: Jan Vilhelm
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. S. 281. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Brusnice (rod)

Vaccinium [vakcí-], brusnice, rostl. rod čeledi brusnicovitých (Vacciniaceae), má v květech korunu kulovatou, baňkovitou n. zvoncovitou, 4—5zubou n. klanou. V. myrtillus L., borůvka nebo černá jahoda (vyobr. č. 4506.), jest keříček se zelenými, ostrohranými větvemi a s krátce řapíkatými, vejčitými, drobně pilovitými, opadavými listy. Z úžlabí listů vyrůstají z jara jednotlivé květy převislé. Kalich nezřetelný, koruna kulatobaňkovitá, s úzkým ústím, malozubá, bledě zelená n. červenavě naběhlá. Tyčinek 8—10, obdiplostemonických, upevněných na nadplodním terči, jejichž žluté prašníky mají na hřbetě 2 růžkaté výrůstky. Pyl vypadává dvěma skulinami na hořením konci. Zpodní semeník srostlý ze 4—5 plodolistů má nahoře rovnou čnělku, kteráž jest delší než tyčinky. Plod jest bobule černá, modře ojíněná, pětipouzdrá, mnohosemená, nahoře se zbytkem kalichu věnčená, jedlá. Na některých místech pozorovány borůvky s bílými bobulemi (odrůda leucocarpum Hausm.). Roste v jehličnatých, řidčeji v listnatých lesích velmi obecně, zvláště však na rašelinách a v horách. Bobule jedí se čerstvé, sušené a zavařené. Barví se šťavou z nich víno bílé na červeno, v domácnostech užívá se jako osvědčený prostředek sušených proti průjmu. Kříčky poskytují také tříslovinu. Mnoho chudých lidi sbíráním v létě se živí. V. uliginosum L., vlochyně n. lochyně, mechynka, podobá se předešlé, liší se však často statnějším vzrůstem, větvemi oblými, listy celokrajnými, kalichem zřetelně ve 4—5 zoubků rozeklaným, korunou vejčitě baňkovitou, bílou n. růžově naběhlou, prašníky růžovými a bobulemi dvakráte většími, tmavomodrými, obyčejně v úžlabí listu po 2—3. Roste zvláště v rašelinných a bažinatých lesích. Bobule jsou jedlé, méně chutné než borůvky, chuti mdlejší a méně nakyslé. Ve větším množství požité působí bolení hlavy a dávení. Na Kamčatce připravuje se z nich lihový nápoj. Vlna a plátno barví se jimi fialově. V. vitis idaea L., brusnice obecná n. brusinky, jest malý, poléhavý kříček s oblými větvemi a vejčitými, celokrajnými nebo slabě vroubkovanými, kožovitými, na rubu bledšími a bradavičně tečkovanými listy, jež přes zimu vytrvávají. Květy sestaveny jsou do jednostraných, nicích hroznův. Mají zvonkovitý, 4—5zubý kalich, korunu zvonkovitou, bílou n. růžově naběhlou. Prašníky tyčinek nemají na hřbetě růžkatých výrůstků. Nitky tyčinek jsou porostlé odstávajícími chlupy. Bobule jsou červené, vzácněji žluté, nakysle trpké. Jedí se obyčejně zavařené s cukrem, jako kompot k masu. Roste v lesích zvláště horských. V sev. Evropě a u nás v hornatějších krajinách sbírají se ve velikém množství a jsou obchodním zbožím hledaným. Vm.