Ottův slovník naučný/Výpusť

Údaje o textu
Titulek: Výpusť
Autor: Karel Hromas
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 48. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Výpusť, zařízení, sloužící k vypouštění vody; při stavbách odvodňovacích (melioracích) mají za účel zajistiti poslední troubu do odvodňovacího příkopu neb veřejného toku vybíhající a to co do polohy a stavu i k zamezení zacpávek. — Tyto Výpusťi mohou býti buď dřevěné (nejlacinější) nebo ze zdiva. V. dřevěná chrání poslední trubku v dřevěném pažení (vyobr. č. 7425.) ve formě čtverhraného truhlíku, v předu mříží uzavřeného. V. zděná ponechává poslední trubku vybíhati ve výklenku ze zdiva na hydraulickou maltu, opatřený průčelím a postrannými křídly, čímž trubka chráněna jest před rozbitím (vyobr. č. 7426 a 4727.). Lépe jest při tom užíti litinové trouby jako poslední. Tyto trubky musí býti vždy nad vodou odvodňovacích toků, jinak by se zanášely a zabahňovaly. — Při městských kanalisacích zřizují se v-i pro případ velikých srážek; odpadem vody těmito v-mi zamezí se přeplnění kanálových profilů; — rozměry těchto v-í řídí se ovšem množstvím vody, jež mají odváděti (vyobr. č. 7428.). — Při údolních přehradách slouží v-i k odvádění vody užitkové, k úplnému vyprázdnění nádrže anebo k odstranění nánosů bahna. K těmto účelům zřizuje se buď v. zvláštní anebo dosáhne se těchto úkonů v-í jedinou. V-i tyto jsou uzavřeny buď stavidly neb šoupátky a musí býti provedeny velmi důkladně, aby jimi netrpěla nepropustnost přehrady. V. takovou lze provésti také nezávisle na přehradě zvláštní postranní štolou. — Při komorových plavidlech jsou v-i jednak jako otvory z obtoků, jednak jako otvory ve vratech. Otvory z obtoků vybíhají u dna plavidel nebo ve formě struh ve dně komory až k její podélné ose. V. ve vratech slouží k rychlejšímu vyprázdnění komory a uzavírá se stavidly s lávky nad vraty. V. může býti také zařízení, jímž zameziti lze přeplnění průplavu; jest uzavřeno stavidly a spojeno obyčejně s veřejným tokem; jest nutno rozlišovati toto od vpusti, kterýmž zařízením naopak lze průplav vodou z nějakého toku napájeti. KHs.