Ottův slovník naučný/Usurpatio

Údaje o textu
Titulek: Usurpatio
Autor: Josef Vančura
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. s. 253. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Usurpatio [úzurpácio], lat., přetržení vydržení, jež způsobuje, že doba, po kterou byla věc vydržována, pozbývá veškerých právních účinků, a musí proto vydržení, splní-li se později opět jeho náležitosti, počíti znovu. Tento účinek nastupoval při usucapio civilního práva římského pouze, byla-li držba věci usucapientem ztracena; naproti tomu přetrhovalo se vydržení při longi temporis praescriptio též litiscontestatione ve sporu o právo vlastnické a podle práva Justiniánského měla stejný účinek i soudní protestace vlastníkova, nemohl-li spor o vlastnictví zahájiti pro překážku v osobě odpůrcově se vyskytující. J.V.