Ottův slovník naučný/Ušica (město)

Údaje o textu
Titulek: Ušica
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. s. 254. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Новая Ушица a Старая Ушица (rusky)

Ušica: 1) U. Nová (Novaja U.), rus. új. město gub. podolské s 6436 obyv. (1900), z nichž více než polovice židů; pravoslavných skoro 2/5, ostatek hlavně katolíci. V U-ci N. jest pravosl. a katol. kostel, synagoga a 3 židovské modlitebny, městská škola; nemocnice. Průmysl a obchod jest nepatrný. Polní hospodářství. — Újezd novoušický má na 2840 km² 223.312 obyv. Pp.2) U. Stará (Staraja U.) viz Stará Ušica.