Ottův slovník naučný/Tribunal

Údaje o textu
Titulek: Tribunal
Autor: Otakar Jiráni
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýpátý díl. Praha : J. Otto, 1906. s. 728. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Tribunal, lat., u Římanů vyvýšený, stupňovitý výstupek podoby čtverhrané neb obloukovité, zhotovený z kamene nebo dřeva, na kterém seděli na kurulských křeslech soudní úředníci, zvláště praetorové, při vykonávání úřadu svého. V Římě byl původně jediný t. na komitiu, ale se vzrůstem soudnictví přibylo i jich; zvláště se připomíná t. Aurelium. Stály vesměs na foru pod širým nebem. Toliko za nepříznivého počasí a od doby Caesarovy i jindy soudy uchylovaly se do basilik, v nichž za tím účelem zřizovány i t-y a to buď v apsidách nebo, nebylo-li těch, na jednom neb obou koncích těchto budov. – V táboře římském byl t. vyvýšené místo, zřízené z drnu na levé straně praetoria, s něhož vojevůdce k vojínům řečnil, soudy konal a odměny uděloval. Slulo jinak též suggestus. – Konečně označováno názvem tímto čestné místo v orchestře divadelní, na němž seděl úředník hry pořádající. O.J-i.