Ottův slovník naučný/Tomašić

Údaje o textu
Titulek: Tomašić
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýpátý díl. Praha : J. Otto, 1906. S. 526. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Tomašić: 1) T., gen. rak., viz Tommasich.

2) T., spis. srb.-chorv. a ital., viz Tommaseo.