Ottův slovník naučný/Timokratie

Údaje o textu
Titulek: Timokratie
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýpátý díl. Praha : J. Otto, 1906. S. 451. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Timokracie

Timokratie, řec., jest ústavní forma, podle níž politická práva občanstva závisí na majetku a důchodu z něho plynoucím. Důsledkem jejím jest rozdělení občanstva v třídy majetkové s různým výměrem oprávněnosti. Nejznámější timokratickou ústavou byla Solónova v Athénách, v níž převládala zásada, že občanské povinnosti odměřují se podle výtěžku z nemovitého majetku, načež tomu, kdo má více povinností, přísluší i větší míra práv občanských. Solónově ústavě blížila se Serviova ústava v Římě, která však záhy připouštěla i majetek movitý. Pšk.