Ottův slovník naučný/Tesárna

Údaje o textu
Titulek: Tesárna
Autor: Jindřich Fialka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýpátý díl. Praha : J. Otto, 1906. S. 276. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Tesárna (fr. chantier, něm. Zimmerplatz, Werkplatz) slove prostorné, vodorovně zplanýrované místo nebo prostorný dvůr, na kterém tesař své konstrukce vyměřuje, vyšňůruje, přiřezává, osekává, vyvazuje a sestavuje, načež je různým způsobem označuje neb ve spojích očísluje a stranou ukládá potud, než je může na staveništi vystrojovati. Při t-ně bývá vždy upravena prostorná krytá tesařská dílna, ve které se provádějí práce jemnější a cennější, jakož i ony, které nelze v každé pohodě pod širým nebem prováděti. S t-nou přímo souvisí skladiště nezpracovaného dřeva, jakož i skladiště na hotovou práci, pak skladiště tesařských nástrojů a skladiště železa. U t-ren bývají též někdy zřízeny šalandy a při nich též i kanceláře podnikatelů. Fka.