Ottův slovník naučný/Tachina

Údaje o textu
Titulek: Tachina
Autor: František Klapálek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýpátý díl. Praha : J. Otto, 1906. S. 29. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Tachina (anglicky)

Tachina Mg., kuklice, jest rod much čeledi t. jm., která vyznačuje se prvým koncovým polem krajním téměř uzavřeným, šupinami velikými, kyvadélka kryjícími, osinou tykadlovou lysou a svrchem těla hojnými pesíky opatřeným. Mezi rody příbuznými T. vyznačuje se třetím článkem tykadlovým druhého kratším a makadly vyvinutými. Jako celá tato muší čeleď žije ve stadiu larvovém cizopasně ve hmyzu jiném, zvláště v různých housenkách, a mnohé druhy jsou tím i v hospodářství užitečny. Samička snáší vajíčka na hlavu nebo poblíž hlavy na tělo housenčí a beznohé struskovité larvy vnikají do těla své oběti a vyžírají útroby její opatrně po způsobě lumků, důležitých ústrojů nepoškozujíce. Dospěvše buď vylézají ze svého hostitele a zakuklují se v zemi, nebo zakuklují se v něm a dospělé opouštějí jeho kuklu. K největším našim druhům náleží T. grossa L., k. zavalitá, leskle černá to moucha hustě pesíky porostlá, na hlavě a na kořeně křídel červenožlutá; rezavě červený prostřední článek tykadlový jest dvakrát tak dlouhý jako černý a čtyřhraný článek konečný. Délka těla jest až 17,5 mm a šířka zadečku až 11 mm. Larva její cizopasí v housenkách Gastopacha trifolii W. V. (bourovce jetelového). Vyobrazená zde T. ferox Mg., k. dravá, jest hnědá, na zadku prosvítavě rezavá vyjma černý pruh jdoucí středem kroužků břišních. Zajímavý je způsob života příbuzného rodu Miltogramma Mg., drobných tmavých mušek připomínajících poněkud mouchu domácí; cizopasíť na dlouhoretce (Bembex). Podle pozorování Fabreových číhá na tuto vosu poblíž jejího podzemního, pečlivě uzavřeného hnízda, a když vosa pozpátku vstupuje do hnízda držíc nějakého ovada jakožto potravu přichystanou pro vlastní larvu, snese na něj své vajíčko a tak musí ubohá vosa dopraviti příštího zhoubce vlastního mláděte dovnitř. Crossocosmia sericariae jest velikým škůdcem bource morušového v Japanu; žijeť uvnitř housenek s počátku v zauzlině nervové, později se uhnízdí v silné větvi vzdušnicové při průduchu. Kpk.