Ottův slovník naučný/Svítidlo elektrické

Údaje o textu
Titulek: Svítidlo elektrické
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýčtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1906. S. 443. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Svítidlo elektrické ve vojenství jest jako každé jiné takové s. svítilna oblouková se světlem nejvyšší možné síly, které se vrhá v každémkoli směru podle libosti pomocí velikého zrcadla vydutého, otáčivého. Užíváno ho hlavně ve válce pevnostní a to v první řadě obhájcem pevnosti, aby rušil dobývací práce oblehatelů (navážení batterie, zákopy atd.) konané větším dílem v noci, totiž aby vynašel místa, kde oblehatel pracuje, a tato mohl obstřelovati. S. e. slouží ovšem také oblehateli, aby světelný kužel obránce překřížil, tím zatměl misto prací a tak citelně rušil až i mařil pozorování obráncovo. Ve válce námořní s. e. nejvíce působí na vyhledání lodic torpédových a pozorování jejich pohybů. FM.