Ottův slovník naučný/Superarbitrace

Údaje o textu
Titulek: Superarbitrace
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýčtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1906. s. 385. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Superarbitrace (z lat. superarbitrium, novolat. superarbitratio) sluje u vojska výkon, kterým příslušník jeho k další službě neschopný pro vady tělesné nebo duševní se vyprošťuje z činného souboru vojskového. Neduživec bývá prohlédnut voj. lékařem a na základě jeho posudku volá se před kommissí pro různé hodnosty různě složenou. Tato skládá se pro mužstvo od šikovatele a pod. dolů z 1 generála, 1 voj. lékaře, 1 voj. intendanta nebo 1 setníka; pro důstojníky štábní a naddůstojniky z představeného velitele armádního sboru, ze přednosty oddílu voj., ze přednosty zdravotnictví a intendance u velitelství tohoto sboru; pro generály: z ministra vojenství, 1 generála posádky vídeňské, z náčelníka hospodářského odboru a ze přednostů kanceláře praesidiálni a 14. oddílu (lékařského) minist. vojenství. O předloze kommisse rozhoduje pro mužstvo velitelství zemské, pro důstojníky pod generálem ministerstvo vojenství, pro generály císař pán. Klassifikace superarbitranda z mužstva zní na »schopný«, »podmínečně schopný«, »nyní neschopný«, »invalid«, »v občanstvu výživy schopen« nebo – »neschopen«. U důstojníků všech zní na »služby schopný«, »nyní neschopný, náleží na dovolenou s platem pensijním«, »neschopný služby v zástupech, schopný však služeb místních«, »invalid«, »časem schopný služeb u vyšších velitelství a závodů (ústavů) voj.«. FM.