Ottův slovník naučný/Suffragium

Údaje o textu
Titulek: Suffragium
Autor: Otakar Jiráni
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýčtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1906. s. 339. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Suffragium, lat., nazývá se hlas občana římského zaznamenaný na tabulce a odevzdávaný při hlasování v comitiích centuriátních a tributních a při soudech trestních. Dále znamená slovo s. hlasování samo a konečně právo hlasovací, jež bylo důležitou součástí veřejného práva občana římského. O.J-i.