Ottův slovník naučný/Struktura

Údaje o textu
Titulek: Struktura
Autor: František Plzák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýčtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1906. S. 282. Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Struktura (z lat.), sestrojení, složení jednotlivých částek v celek. — V chemii nazýváme s-rou čili konstitucí chemickou uspořádání atomů v molekule. Nestačí ku poznání sloučeniny seznati, z kterých prvků se skládá a kolik atomů obsaženo jest v molekuli, nýbrž musíme znáti i vzájemné postavení a vazbu atomů těch v molekule; tak na př. složení C2H6O přísluší jak ethylalkoholu CH3.CH2OH, tak i methylétheru CH3.O.CH3, látkám to od sebe velmi hluboko se lišícím. Podklad nauky o s-uře tvoří nauka o valenci prvků, i vyjadřujeme s-rou uspořádání atomů v rovině. U mnohých sloučenin shledáváme však vlastnosti odchylné, ačkoliv mají i stejné složení i stejnou konstituci; tu pak vysvětlujeme úkazy ty různým uspořádáním atomů v prostoru čili různou konfigurací atomů v molekule. Srv. Formule chemické, str. 382 sl. Fr. Plzák.

S. hornin viz Horniny.

S. ofitická viz Ofitická struktura.