Ottův slovník naučný/Slizká kyselina

Údaje o textu
Titulek: Slizká kyselina
Autor: František Plzák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýtřetí díl. Praha : J. Otto, 1905. S. 396. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Kyselina slizová

Slizká kyselina, COOH . (CHOH)4 . COOH, vzniká při oxydaci galaktosy, mléčného cukru, dulcitu a různých látek na galaktose založených; oxydaci provádíme kyselinou dusičnou, při čemž s. k. přímo se vylučuje. I poznáváme galaktosu podle toho, že poskytuje s-kou k-nu, a podle množství kyseliny té můžeme souditi i na množství galaktosy obsažené v látce původní. S. k. jest krystallický prášek tající při 213°; ve vodě rozpouští se málo, v lihu se nerozpouští. Plzák