Ottův slovník naučný/Skatol

Údaje o textu
Titulek: Skatol
Autor: František Plzák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýtřetí díl. Praha : J. Otto, 1905. S. 259. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Skatol

Skatol, C6H4 /
\
C(CH3) 
NH
\\
/
CH, jest páchnoucí součást lidských výkalův, i vzniká při hnití bílkovin, masa; z některých látek organických dusíkatých vzniká při redukci jich práškem zinkovým, tak z indiga a z některých alkaloidů. S. tvoří lístky při 95° tající, vře při 265—266° a silně páchne po výkalech. Charakteristická sůl jeho jest pikran C9H9N . C6H3(NO2)3O. Plzák.