Ottův slovník naučný/Sieradz

Údaje o textu
Titulek: Sieradz
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýtřetí díl. Praha : J. Otto, 1905. S. 142. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Sieradz

Sieradz, új. město ruské v gub. kališské v král. Polském, na lev. bř. Varty. Má 7389 obyv. (60% katol., 40% židů). Jest z nejstarobylejších měst této krajiny. Dříve slulo Syras neb Siraz. Bývalo sídelním městem vévodství; v XIII. až XV. stol. konány tu několikráte sněmy. Krátce po vydrancování města Mongoly oblehl a dobyl ho Václav II. (srv. Pal. Děj. II. 1., str. 268). Největší škody způsobily S-i války švédské. Bývalé vévodství sieradzské před rozdělením Polsky hraničilo na sz. s vév. kališským, na sv. lęczyckým, na v. sandoměřským, na j. krakovským a na jz. se Slezskem. — Újezd sieradzský má na 1539 km² 123.953 obyv. Pp.