Ottův slovník naučný/Sella

Údaje o textu
Titulek: Sella
Autor: Otakar Jiráni
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýdruhý díl. Praha : J. Otto, 1904. s. 822. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Sella, lat., vůbec sedadlo. Obyčejně však byla s. u Římanů nízká stolice bez lenochů o 4 nohách, jaké užívalo se v domácnosti a dílnách řemeslnických. S. curullis byla stolice skládací bez opěradla, s nohami přeloženými a dole zahnutými, zhotovená z kosti slonové, byla odznakem úředníků kurulských a později i císaře. Z kněží měl ji pouze pontifex maximus a flamen Dialis. Úředníci užívali jí při všech úředních výkonech a brali ji s sebou i do války. O.J-i.