Ottův slovník naučný/Sandžak

Údaje o textu
Titulek: Sandžak
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýdruhý díl. Praha : J. Otto, 1904. s. 599. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Sandžak (administrativní jednotka)

Sandžak (tur. od sandžmak = zabodnouti) značí původně kopí s koňským ohonem, které bylo odznakem ve starém zřízení vojenském, dále prapor (sandžakdár, praporečník). Odtud slovo to přeneseno ve starotureckém zřízení feudálním na menší území, jehož představeným byl s. beji. Obnoveným zřízením říše Turecké za sultána Mahmúda (1834) celé území říše Turecké rozděleno na 31 s-ů (ve významu franc. arrondissement). Ještě jednou vyskytuje se označení toto v reformě z r. 1864. Nyní vytlačen název s. stejnoznačným livá ve významu kraje, jako pododděl. vilájetů (provincií); viz Turecko (zřízení politické). Dk.