Ottův slovník naučný/Sabiniáni

Údaje o textu
Titulek: Sabiniáni
Autor: Josef Vančura
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýdruhý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 470. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Sabiniáni zovou se přívrženci římské právní školy t. jm., jež založena byvši za principátu Augustova Ateiem Capitem potrvala vedle právní školy Proculeianské, založené v téže době Markem Antistiem Labeonem a nazvané podle právníka Sempronia Procula, až do polovice II. stol. po Kr. Ke škole této, jež má jméno po vynikajícím právníku Massuriovi Sabinovi, hlásili se jmenovitě C. Cassius, Javolenus, Salvius Julianus, Sextus Pomponius a Gaius. Význačný ráz její byl konservativní, lpělať na starších útvarech právních a slovném znění mnohem více, nežli volnější škola Proculeianská, jež snažila se přizpůsobiti právo požadavkům pokračující doby. Od polovice II. stol. po Kr. vymizely rozdíly mezi oběma řečenými školami právními, a nastoupila perioda římských klassiků právních (Papinianus, Ulpianus, Paulus). J.V.