Ottův slovník naučný/Rugiové

Údaje o textu
Titulek: Rugiové
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýdruhý díl. Praha : J. Otto, 1904. s. 86. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Rugiové

Rugiové, národ germánský za stěhování národů, příslušný ke kmeni gótskému. Původně sídlili nepochybně ve Skandinávii, ale kolem r. 100 po Kr. podle svědectví Tacitova seděli již na pravém břehu dolní Visly, majíce na východě sousedy rovněž germánské Skiry. Ve spolku s Goty hnuli se i R. k jihu, kdež upadli v závislost Hunů. Po pádě říše Attilovy objevují se na středním Dunaji, kdež podle nich obojí nynější Rakousy zvány byly Rugiland, vládce jejich král Feletheus po pádě záp. říše Římské šířil moc svou k jihu, ale byl r. 487 italským králem Odoakrem poražen a zajat. Panství R-iů zaniklo. Syn zajatého krále Friedrich prchl do Pannonie ke králi Theoderichovi a účastnil se s ním výpravy italské. V dobyté Itálii dostalo se R-iům území, kdež žili podle národního svého práva jako kmen s Ostrogoty spojený. Za války s Byzantinci R., majíce vůdcem Eraricha, pokusili se r. 541 o založení vlastního panství, ale Erarich byl od Ostrogotů zavražděn, načež jméno R-iů z dějin mizí. Pšk.