Ottův slovník naučný/Rojmo

Údaje o textu
Titulek: Rojmo
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 911. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Rojmo postupovati nebo ustupovati značí v různoboji pěchoty náležitě se pohybovati jen po jednotlivých rojích jednoho po druhém a nikoli v celé rojnici. Tak některé roje mohou spěchati ku předu nebo táhnouti se na zad, kdežto jiné roje vedlejší palbou z dobrého úkrytu podporují tyto ruchy. FM.