Ottův slovník naučný/Recuperatores

Údaje o textu
Titulek: Recuperatores
Autor: Josef Vančura
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 373. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Recuperatores [reku-], lat., byli původně soudcové ustanovení smlouvou ujednanou mezi státem Římským a státem cizím k rozhodování civilních sporů mezi příslušníky těchto států. Později byly jim přikázány i některé druhy rozepří mezi občany římskými, zejména urychlené řízení interdiktní, a v provinciích vztahovala se jejich pravomoc na všecky spory civilní. Spor projednával se tu vždy před několika soudci, kteří byli vylosováni ze seznamu magistrátem sestaveného, při čemž stranám příslušelo právo určitý počet osob zamítnouti. J.V.