Údaje o textu
Titulek: Recept
Autor: Karel Chodounský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. s. 353. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Lékařský předpis

Recept, z lat., zove se lékařem psaný poukaz lékárníkovi k vyhotovení předepsaného léku; u nás, v Německu, ve Švýcarech píší se r-y latinsky, ve Francii, Anglii a j. v jazyce lidovém. Různíme dva druhy r-ů: formule officinální a magistrální. Je-li předepsaný lék obsažen ve farmakopoei (v. t.), zveme formuli officinální, kdežto formule magistrální se týče léků zde neobsažených, aneb i léků farmakopoey, pakli lékař udává zvláštní speciální nařízení k jich vyhotovení. R. jest právoplatným dokumentem, na jehož základě může býti jak lékař, tak lékárník před soud pohnán. ch.