Ottův slovník naučný/Racionální

Údaje o textu
Titulek: Racionální
Autor: Vincenc Jarolímek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 15–16. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Racionální (z lat.), rozumný, vědecký, na př. r. hospodářství, r. léčení a j . — R. v mathem. směrný, a) R. číslo jest to, jež vyjádřiti lze s plnou hodnotou číslem celým nebo zlomkem, jehož čitatel i jmenovatel jsou čísla celá; jest tedy i desetinný zlomek nekonečný číslem r-m, je-li periodický. Čísla, která nemají řečené vlastnosti, slovou irracionální (v. t.); tato vyjádřena zlomkem desetinným jsou neperiodická. — b) Délka úsečky jest r., je-li poměr její k jednotce délkové r. — c) R. výraz algebraický jest výraz konečný, který neobsahuje odmocniny z neúplné mocniny; totéž platí o r-ch rovnicích a funkcích. — d) R. křivky jsou ty, jimž v analytické geometrii příslušejí rovnice r. Jmk.