Údaje o textu
Titulek: Rabbí
Autor: Rudolf Dvořák (1860–1920)
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 5. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Rabbí (ραββεί Nového zákona), hebr., t. j. »můj učitel«, titul židovských učitelů vynikajících věděním i bezúhonností života a blížící se dosti našemu pojmu doktora. Byli předsedy škol talmúdických v Palestině a v Babylóně (zde zváni později rab) a jako tací oprávněni i k rozhodování ve věcech náboženství a práva. Po výtce označován tak vydavatel R. Jehuda hon-Nasí. Srv. Rabín. Dk.