Ottův slovník naučný/Rabat

Údaje o textu
Titulek: Rabat
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 5. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Rabatte (německy)

Rabat [rabà], franc. (chybně rabatte), u některých stejnokrojů, nyní nejvíce ještě jen u hulánských vojsk cizích jest kus sukna náležitého tvaru, barvy obyčejně téže jako výložky, přišitý, pokrývající předek kabátce od límce až po pás, výjimkou až po přední kraje šosů; má původ z větších chlopní náprsních barvy podšívkové (výložkové) odhrnutých a ke vnějším krajům připiatých. Ve vojště rakouském měli r. až do r. 1867 pouze huláni a tělesná stráž trabantská, která jej má posud, kdežto oni ho pozbyli. FM.