Ottův slovník naučný/Raýman

Údaje o textu
Titulek: Raýman
Autor: Bohuslav Brauner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 335. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související: Autor:Bohuslav Raýman
Heslo ve Wikipedii: Bohuslav Raýman

Raýman Bohuslav, vynikající chemik čes. (* 7. pros. 1852 v Sobotce). Studoval v Praze, Bonně n. R. (u Kekule), v Paříži (u Wurtze a Friedela, kterýž si jej zvolil za assistenta r. 1876). Byl od r. 1877 docentem chemie na vys. škole technické. R. 1890 jmenován mimořádným a r. 1897 řádným prof. chemie na české universitě. Publikoval velikou řadu prací týkajících se řady sloučenin aromatických, chemie cukrů, fysikálné i anorganické chemie, nověji pak pracoval s prof. K. Kruisem o kvašení. Napsal učebné knihy pro vysoké učení o chemii theoretické a chemii organické. Založil přírodovědecký časopis »Živu«, redigoval »Chemické Listy« i »Věstník« České akademie. Práce R-ovy jsou uveřejněny ve zprávách společností chemických v Berlíně, Londýně a Paříži, v »Zeitschrift für physikalische Chemie«, v »Rozpravách« České akademie i Král. společnosti nauk. V Ottově Slovníku Naučném pořádá články o chemii theoretické i biografie znamenitých chemiků. R. si vytkl životním úkolem pracovati ku povznesení české vědy chemické a české vědy vůbec. Toho hleděl dosíci způsobem dvojím: positivním, tím co vykonal jako učitel, sám i se svými žáky, pak jako spisovatel výborných českých učebnic, jako redaktor »Živy«, v níž věnoval mnoho skvěle psaných článků rozboru všeobecných, i pro náš národ důležitých otázek, jako třídní a později generální tajemník České akademie i jako děkan fakulty filosofické (1902—3); negativním pak tím, že mnohému zabránil, co bylo v odporu s vytknutým jeho programmem. Bnr.