Ottův slovník naučný/Různostřelec

Údaje o textu
Titulek: Různostřelec
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýdruhý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 377. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Harcovník

Různostřelec, harcovník (rus. застрѣльщикъ, fr. tirailleur, ital. bersagliere, angl. skirmisher, něm. Plänkler), příslušník rojnice, v níž je vyslán, aby ve svém roji pomáhal zastírati nepříteli seřazený šik za rojnicí postupující, aby zahájil různostřelbou boj na větší vzdálenost, protivníka dráždil a s ním harcoval. Srv. Roj, Rojnice, Různoboj. FM.