Ottův slovník naučný/Quasikontrakt

Údaje o textu
Titulek: Quasikontrakt
Autor: Josef Vančura
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 1067. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Quasikontrakt jest právnická skutečnost, která, ačkoliv není smlouvou, přece zakládá obligaci, jež v některých směrech řídí se stejnými zásadami jako obligace ze smluv (obl. ex contractu). Sem náležejí zejména obligace z nepřikázaného jednatelství (actio negotiorum gestorum), ze správy poručenské a opatrovnické, z věcného společenství (actio communi dividundo), z bezdůvodného obohacení (condictiones sine causa) a j. J.V.