Ottův slovník naučný/Prosthesima

Údaje o textu
Titulek: Prosthesima
Autor: Antonín Nosek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 786–787. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Prosthesima L. K., větší (až 1 cm dl.) pavouci, velmi hbití, těla protáhlého, barvy žlutavé, hnědě až černé. Hlavohrudi zploštělé jest napřed zúžené a má zřetelnou rýžku. Prsní deska jest úzká. Okraj žlábku kusadel I. jest buď ozubený nebo jen zrnitý, řidčeji na okraji zadním bezzubý. Kusadla II. plochá s příčným vtiskem. Nohy dlouhé a silné (4, 1, 2, 3). Holeně 4. páru jsou nahoře bez trnův. Drápky noh jsou silné, ostře zahnuté s málo zoubky (2 u subterranea!). Zánartí 3. páru noh mají na předním okraji na konci dole hřebínek ze štětin; zadní okraj zánartí 3. a 4. páru noh nemá trnův nebo jen jeden trn. Přední řada očí je ku předu vypuklá (recurva). Oči její jsou sblíženy, ale zřetelně odděleny a skoro stejny. Zadní řada očí jest skoro rovná nebo málo ku předu vypuklá a sotva delší než zpodní. U nás zjištěno bylo 10 druhů, žijících v trávě, v listí, pod kameny atd. Samičky před nakladením vajíček hotoví buď řídkou chodbu krátkou, buď toliko zámotek na vajíčka, upevněny řídkými vlákny na stěnách úkrytu. Nsk.