Ottův slovník naučný/Propraetor

Údaje o textu
Titulek: Propraetor
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 775. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Propraetor, lat., ve starém Římě jméno praetora, který po dokončení úředního roku byl poslán jako místodržitel do provincie. (Viz Prokonsul.) P-ům svěřovány byly ke správě provincie pokojné, kde nebylo třeba vojska, kdežto do provincií nepokojných a ohrožených byli posíláni prokonsulové se značnou mocí vojenskou; ale jinak práva p-ův i prokonsulů jsou úplně stejná. – Za doby císařské místodržitelé provincií senátorských slovou vesměs proconsules, bez ohledu na to, zda zastávali dříve konsulát či praeturu. Místodržitelé provincií císařských slovou legati Augusti pro praetore, některých menších procuratores. Pk.