Ottův slovník naučný/Principatus

Údaje o textu
Titulek: Principatus
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 696. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Principatus, lat., principát, důstojnost toho, kdo byl princeps (v. t. 2). V římských dějinách rozumí se slovem tímto ústava prvních tří století Říma císařského, t. j. od Augusta až po Diokleciána. P. byl v základě t. zv. diarchií (dvojvládou), t. j. o nejvyšší moc státní dělili se císař a senát. Ovšem v této účasti lví podíl připadl tomu, kdo v poslední příčině rozhodl vždy faktickou svou mocí. Tímto způsobem jeví se hned v počátcích ono rozdělení moci spíše zdáním než skutečností. Pk.