Ottův slovník naučný/Preininger

Údaje o textu
Titulek: Preininger
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 619. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Vladimír Preininger

Preininger Vladimír, lékař čes. (* 30. kv. 1865 v Rumburku – † 11. ún. 1901 v Praze). Absolvovav gymnasijní studia v Praze, vykonal tu i studia lékařská a stal se r. 1889 doktorem. Po krátké době, kterou ztrávil v Rudolfově nemocnici ve Vídni, stal se assistentem na psychiatrické klinice české university a r. 1891 okresním lékařem v Praze. Kromě toho působil také jako docent tělovědy a zdravovědy při ústavě pro vzdělání učitelek v Praze u sv. Anny. Byl velmi horlivě činný v životě spolkovém, založiv zejména s městským fysikem pražským drem Záhořem »Českou společnost pro veřejné zdravotnictví«. Také literární činnost jeho byla rozsáhlá, až horečně kvapná. Mimo velikou řadu rozmanitých výtahů, zpráv, referátův a roztroušených článků téměř ve všech českých listech i sbornících napsal jmenovitě O účincích duboisinu (»Časopis lékařů českých«, 1891); pak vydal souborná díla: Sbírka zákonů a nařízení o zdravotnictví se zvláštním zřetelem na země koruny České (Praha, 1900); Předpisy o zdravotnictví školním (t., 1900); Léčiva, jich účinek, užití a dávky (t., 1896); Příruční slovník terapeutický (t., 1896); Zdravotnictví našich příbytků (t., 1895) a j. Přeložil také Albertovu Diagnostiku nemocí chirurgických (t., 1892) a N. Filatova Dětské lékařství (t., 1893). R. 1893 založil měsíčník »Lékařské rozhledy«, jejž redigoval do své smrti.