Ottův slovník naučný/Praeco

Údaje o textu
Titulek: Praeco
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 386. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Praeco [-ko], lat., vyvolavač, hlasatel; ve starém Římě jméno sluhy od státu placeného, který hlavně byl činný při veřejných dražbách. Avšak také při jiných příležitostech působil, na př. při volbách vyhlašoval výsledek, ohlašoval hry, vyvolával jména vítězův a j. Pk.