Ottův slovník naučný/Pozadník

Údaje o textu
Titulek: Pozadník
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 364. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pozadník je vojín pěší nebo jízdní tvořící ještě s jedním nejzadnější malou, ale velmi důležitou čásť zadního voje čili arrière-gardy na pochodu vojska. P-íci mají úkol pozorovati, zdali se neblíží nepřítel od zadu, a ohlásiti vše v tom směru postřehnuté veliteli oddílu kráčejícího před nimi, aby v čas mohlo býti nařízeno, čeho třeba pro bezpečnost; bojovati nemají, nýbrž ohroženi neb napadeni jsouce přimknouti ku předu, střílejíce na poplach. Jsou obdobnou hlídkou do zadu jako éclaireuři do předu. FM.