Ottův slovník naučný/Povoz s elektrickým majákem

Údaje o textu
Titulek: Povoz s elektrickým majákem
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 363. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Povoz s elektrickým majákem vynalezený Marcelem Renaultem v Paříži byl ponejprv upotřeben při manévrech francouzského vojska r. 1900. Jest to vozík, v jehož pozadí nalézá se sloup, miniaturní maják. Dynamoelektrický stroj 7 koňských sil dodává světlo, jež osvětluje území, bojiště a pod. do vzdálenosti 3 km a činí možným prozkoumati celou krajinu tohoto rozsahu. FM.