Ottův slovník naučný/Povinnost ediční

Údaje o textu
Titulek: Povinnost ediční
Autor: František Storch
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 362. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Corpus delicti

Povinnost ediční neboli vydací v řízení trestním stanovena jest řády trestními jako obdoba povinnosti svědecké (v. t.). Rak. ř. tr. z r. 1873, § 143 ukládá tuto p. všeobecně každému, kdo jest v držení věcí, zvláště také listin, pro (určité) vyšetřování důležitých. Podmínkou jest, že někdo k držení věci se přiznal nebo to o něm bylo prokázáno a že za vydání byl požádán. Vyňati jsou z p-i e.: 1. kdo sám jeví se býti podezřelým činu trestného, o nějž jde; 2. kdož jsou zproštěni povinnosti svědecké. Vzpírá-li se držitel věc vydati, sluší nejprve předsevzíti prohledávání domu k tomu konci, aby věc mohla mu býti odňata. Kdyby pak toho nebylo dosaženo a šlo o držitele, jenž z p-i e. není vyňat, slušelo by přikročiti k němu s tresty pro neposlušnost (na penězích do 100 K a při dalším zdráhání ve věcech důležitějších vězení do šesti neděl). -rch.