Ottův slovník naučný/Pomlázka

Údaje o textu
Titulek: Pomlázka
Autor: Jan Hanuš Máchal
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 195. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související: Ottův slovník naučný/Velikonoce, Ottův slovník naučný/Kraslice, Ottův slovník naučný/Oblévačka
Heslo ve Wikipedii: Pomlázka
Heslo ve Wikislovníku: pomlázka

Pomlázka nazývá se starý a velmi rozšířený zvyk velikonoční, při němž mládež obojího pohlaví se šlehává metlami spletenými z proutí vrbového nebo jívového, které bývají často ozdobeny stužkami a strakatými klůcky. Metla, jíž se při tom užívá, sluje též p., a nazývá se tak i obvyklý dárek velikonoční při šlehání tom — malovaná vajíčka, kraslice. Jest to patrně zvyk symbolický a vztahuje se k omladnutí jarní přírody, jak už samo slovo p. (kmen mlad) zdá se ukazovati. Šleháním přenáší se symbolicky síla omladlé přírody na živou bytost. Z toho možno si vysvětliti, proč se mrskávají zvláště dívky, aby totiž byly stále svěžími, zdravými a veselými, staré panny, aby omladly a k světu se měly, a konečně dobytek, aby byl zdráv a se »pomladil«. V některých krajinách jmenují p-ku mrskačka, šlehačka nebo také šmerkust (z něm. Schmeckostern). Obdobný význam má »oblévačka«, t. j. poléváni studenou vodou. Srv. Sobotka, Rostlinstvo, 134 až 135; Zíbrt, Staročes. výr. obyčeje, 77 až 81. Ml.