Ottův slovník naučný/Pomerium

Údaje o textu
Titulek: Pomerium
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 195. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pomerium (pomoerium, lat.). Podle podání starořímského Romulus, zakládaje město na vrchu Palatinu, vedl po etrurském způsobu na úpatí jeho p., t. j. brázdu, která měla oddělovati území města (urbs) od území mimo město ležícího, venkova (ager). Tato čára byla označena mezníky (cippi) a tvořila hranici vojenského imperia (v. t.), které mělo platnost pouze mimo ni. Směr hradeb města buď se kryl s čarou p-ia nebo nekryl; to záviselo na útvaru půdy. Pás země mezi čarou p-ia a hradbou, jakož i pás vnitř hradeb zůstal z příčin opevňovacích a obhajovacích nezastavěn. P. rozšířiti směl jenom ten, kdo rozšířil hranice národa Římského. Podle podání nebo svědectví nápisných p. Říma rozšířili Sulla, Caesar, Claudius, Vespasián, Titus a Hadrián. Pk.