Ottův slovník naučný/Polyphemus

Údaje o textu
Titulek: Polyphemus
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 183. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Polyphemus, zool., rod perlooček, viz Perloočky str. 492b.