Ottův slovník naučný/Polynomická poučka

Údaje o textu
Titulek: Polynomická poučka
Autor: Vincenc Jarolímek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 182. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Multinomická věta

Polynomická poučka (math.) slouží k umocňování polynomů. Jest pak mocnina pro celé kladné n rovna součtu všech možných různých výrazů tvaru

,

kdež exponenty jsou kterákoli čísla celá od nully do n, ale tak, aby vždy . Jsou tedy skupiny exponentů všecky možné variace (s opakováním) čísel celých od 0 do n, do určitého součtu = n, třídy r-té, má-li mnohočlen r členů. Ovšem že jednotliví činitelé v součinech pak vymizejí. Jmk.