Ottův slovník naučný/Polyédrální čísla

Údaje o textu
Titulek: Polyédrální čísla
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 168. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Polyédrální čísla čili čísla mnohostěná náležejí mezi čísla řečená obrazcová a odvozují se z pravidelných polyédrů čili mnohostěnů; jejich jednotky lze pak sestaviti v pravidelné mnohostěny. Poněvadž pravidelných mnohostěnů je patero (viz Mnohostěn), jest i patero p-ch čísel: 1. tetraédrální, 2. oktaédrální, 3. ikosaédrální, 4. hexaédrální a 5. dódekaédrální, jejichž obecné vzorce jsou: 1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. , tak že pro n = 1, 2, 3, 4, 5… jejich řady jsou: čísla tetraédrální 1, 4, 10, 20, 35…, jež lze graficky znázorniti takto: