Ottův slovník naučný/Pollicitatio

Údaje o textu
Titulek: Pollicitatio
Autor: Josef Vančura
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 120. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pollicitatio [-cio] jest jednostraný slib, jímž zavazuje se někdo k určitému plnění. P. obyčejně nezakládala právního závazku ke splnění slibu; výjimkou právo římské uznalo p. za závaznou, byla-li učiněna ve prospěch některého božstva (votum) anebo ve prospěch městské obce, v případě tomto však jen, byl-li učiněn slib z dobrého důvodu, ob iustam causam, anebo bylo-li se splněním jeho již započato. Sem náleží též veřejné vyhlášení, jímž přislibuje se něco osobě individuálně neurčité za provedení jistého výkonu. V právě obecném vyhláška byla uznána většinou právníků za závaznou pro případ, že někdo jednání ve vyhlášce uvedené před jejím odvoláním skutečně vykonal anebo všecky přípravy k němu již provedl. J.V.