Údaje o textu
Titulek: Poimon
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 15. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související: Autor:František Poimon

Poimon (Pojmon) František, spisov. český (* 29. led. 1817 v Polné — † 1902 t.). Gymnasium vystudoval v Jihlavě, filosofii a bohosloví v Brně, kdež vysvěcen na kněze, načež kaplanoval ve Žďáře, v Německé, v Brně (kde redigoval „Hlas Jednoty katolické“ v l. 1850—59), potom byl duchovním správcem v Mašůvkách, ředitelem a katechetou hlav. školy ve Slavkově, farářem, později děkanem a okr. dozorcem školním v Želetavě, konsistorním radou brněnským, farářem a čestným děkanem v Dešné, kde pozbyl zraku, dán byl do výslužby a přesídlil do svého rodiště. V Polné vystavěl křížovou cestu na hoře Kalvárii. P. náležel k zasloužilým buditelům národa čes. v XIX. stol. a vyznamenával se horlivou činností spisovatelskou. Vydal četné spisy náboženské, zejména: O životě, zázracích a ostatcích sv. Liguriaše (Praha, 1843, 2. vyd. Brno, 1863); Přehled církevního dějepisu a rozdílu v náboženství nekatolickém a římsko-katolickém (Olomouc, 1857); Úplný kancionál katolický (t., 1856); Kytka zábavného a poučného čtení (t., 1861); dále příležitostná kázání, modlitební knihy, kostelní a poutnické písně, povídky, monografii města Polné a překládal náboženské spisy: Fr. Bihlera, Albana Stolze, Schanzenbacha a j. V poslední své vůli pamatoval štědrými odkazy na účely vlastenecké a dobročinné.