Ottův slovník naučný/Pohovor

Údaje o textu
Titulek: Pohovor
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 2. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pohovor a posudek po každém manévru, po každé i nejmenší cvičbě rázu bojového se koná takto: Řidič manévru velí odtroubiti nebo odbubnovati, načež k němu, postavivšímu se na místě pokud možná vyvýšeném, spěchají především velitelé obou protivnických stran a rozsudí, po cvičbách větších samostatní velitelové zástupův a všickni důstojníci konní a takoví, kteří měli důležitý úkol samostatný, jako vedení výzvědné patroly a pod. Všickni sesedají s koní, řidič dá oběma veliteli přednésti úkoly obou stran a disposice jejich na dosažení úkolů, pak průběh celého výkonu, vyslýchá zprávy rozsudích, odloučených podvelitelův a na konec posuzuje chod manévru pokud možná podrobně, věcně, bez rozčilení a přesně nestranně. FM.